top of page

BEN  Op maat

Door onvoldoende (juiste) kennis rond neurodiversiteit | overlevingspatronen | ontwikkelingsverschillen en normering is er weinig tot geen gericht inzicht in de noden en kwaliteiten van collega’s | werknemers | leerlingen. Hierdoor ontstaan miscommunicatie| conflicten | on-afgestemde verwachtingen of worden (ontwikkelings-) problemen niet (voldoende snel) opgemerkt.

De BEN methodiek en bijhorende BENBox  helpen op een snelle en toegankelijke manier de motivatie achter gedrag te detecteren en duurzame oplossingen te genereren.

De BEN methodiek© helpt op 3 manieren:

  • Op een verhelderende en toegankelijke manier, inzicht en handvaten geven rond (neurodivers) gedrag en de achterliggende motivatie ervan.

  • Preventief gedrags-, welzijns-en samenwerking-problemen lokaliseren en ze de juiste aandacht | hulp geven.

  • Hulp bij het scheppen van een helder kader rond normen en waarden.

 
ESG | Preventie | Mentaal welzijn
  • De BEN methodiek helpt de ontwikkeling naar een afgestemd, verdraagzaam en efficiënt (werk) klimaat.

  • Pro-actief het fysieke en mentale welzijn van werknemers| leerlingen opvolgen en optimaliseren.

  • Preventie en duurzaam mentaal welzijnsbeleid inzetten om talent duurzaam te ontwikkelen.

  • (Neuro) diversiteit gericht invulling geven.

©Copyright Ann Ceurvels en Tania Poppe

Ben ik wel normaal-20.jpg

BEN Op maat

Corporate | Profit

Ben ik wel normaal-30.jpg

BEN Op maat

Onderwijs | Non-Profit

BEN  EXPERT

Wil je de BEN methode duurzaam in je werking implementeren en de BENBOX blijvend inzetten en gebruiken?

 

Dan leiden wij voor jou een BENEXPERT op binnen je organisatie | team | school | bedrijf.

De BENEXPERT opleiding zal 3 opleidingsdagen inhouden en opgestart worden vanaf najaar 2024.

bottom of page